Mieszkańcy miejscowości Żarnowiec, Podłoziny, Lisówki, Tomice, Skrzynki

Gmina Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie w najbliższą sobotę 29 października 2016 roku organizuje w miejscowości Żarnowiec zawody sportowe pod nazwą Cross duathlon Żarnowiec 2016. Spodziewamy się udziału ok. 200 zawodników, którzy będą biegać i jeździć rowerem po okolicy, korzystając z dróg i lasów na co uzyskaliśmy wszelkie zgody i pozwolenia od właścicieli gruntów i policji (mapa poniżej).

Prezentacja trasy biegowej

Zapraszamy na prezentację trasy biegowej cross duathlonu w Żarnowcu. Łącznie ok. 6,5 km w tempie dostosowanym do możliwości uczestników. Spotykamy się we wtorek, 20 września 2016 roku o g. 17.30 przy wiacie piknikowej w Żarnowcu. W tym samym miejscu będzie start i meta zawodów.

Strony