Mieszkańcy miejscowości Żarnowiec, Podłoziny, Lisówki, Tomice, Skrzynki

Gmina Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie w najbliższą sobotę 29 października 2016 roku organizuje w miejscowości Żarnowiec zawody sportowe pod nazwą Cross duathlon Żarnowiec 2016. Spodziewamy się udziału ok. 200 zawodników, którzy będą biegać i jeździć rowerem po okolicy, korzystając z dróg i lasów na co uzyskaliśmy wszelkie zgody i pozwolenia od właścicieli gruntów i policji (mapa poniżej).