Mieszkańcy miejscowości Żarnowiec, Podłoziny, Lisówki, Tomice, Skrzynki

Szanowni Państwo!

Gmina Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie w najbliższą sobotę 29 października 2016 roku organizuje w miejscowości Żarnowiec zawody sportowe pod nazwą Cross duathlon Żarnowiec 2016.

Spodziewamy się udziału ok. 200 zawodników, którzy będą biegać i jeździć rowerem po okolicy, korzystając z dróg i lasów na co uzyskaliśmy wszelkie zgody i pozwolenia od właścicieli gruntów i policji (mapa powyżej).

Start zawodów zaplanowany jest na godz. 12.00. Jednak biuro zawodów czynne będzie od godz. 9.00.

Prosimy o wyrozumiałość w kwestii zwiększenia natężenia ruchu oraz prosimy wziąć pod uwagę chwilowe przerwy w ruchu drogowym w godzinach 11.00 – 15.00. W tym czasie ruchem kierować będą strażnicy gminni oraz strażacy.

Z poważaniem
Marcin NAPIERAŁA
dyr. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie